Заяўка на Парнас

БЛІЗКАЯ ЗОРКА

«Часцей глядзіце на зоры!» —

Пісаў так адзін з паэтаў.

Зорнае неба гаворыць

Пра ўсе сакрэты cусвету.

Сустрэнеце там Андрамеду,

Мядзведзіц — Малую, Вялікую.

Глядзіце на зорнае неба,

Пакрытае светлымі блікамі.

Там зоркі іскрацца і ззяюць,

Прывабліваюць да сябе.

А я сваю зорку пазнаю,

Яна вельмі блізка жыве.

Далонь пяцікрылая маці!

Я зоркай яе называю,

І робіцца лёгка дзіцяці,

Калі яна ціха кранае.

Маці суцешыць, дарадзіць,

Ёсць сіла, напэўна, такая —

Пяшчотна далонню пагладзіць,

І ўсе турботы знікаюць!

…Хтось марыць ля зор апынуцца,

Ці сам зоркай успыхнуць падчас,

Спяшайцеся ж дакрануцца

Да зоркі, што свеціць для вас.

І гэта не проста гаворка —

Праўдзівая мудрасць людская.

У кожнага ёсць свая зорка,

Няхай яна вас сагравае!

Анастасія Далганава,

6 клас, гімназія № 174 г. Мінска

Стань чытачом або аўтарам часопіса!

 

Падпісныя індэксы “Бярозкі”:

 

74822 — індывідуальны

74888 — індывідуальны льготны для членаў БРПА

748222 — ведамасны

74879 — ведамасны льготны для ўстаноў адукацыі і культуры